DOBRO DOŠLI!

Pravna sigurnost klijenata i „hrabrost za istinu“ kako je rekao Ciceron, predstavlja poslovni moto ove pravne kancelarije. Tradicija, profesionalizam i kvalitet su odlike Advokatske kancelarije BANDOVIĆ.


NAŠ CILJ

Kroz priznatu karijeru u pravosuđu obavljanjem funkcija pravobranioca i sudije krivičara, Advokatska kancelarija „BANDOVIĆ“ ima za cilj poštovanje ljudskih prava i uspostavljenje vladavine prava.

NAŠ PRISTUP

Pravna sigurnost klijenata i „hrabrost za istinu“ kako je rekao Ciceron, predstavlja poslovni moto ove pravne kancelarije.

KLJUČ USPJEHA

Tradicija, profesionalizam i kvalitet su odlike Advokatske kancelarije BANDOVIĆ. Advokatska kancelarija BANDOVIĆ se bavi nezavisnom profesionalnom djelatnosti u pružanju profesionalnih pravnih usluga.

STRATEGIJA

Pravna sigurnost klijenata i „hrabrost za istinu“ kako je rekao Ciceron, predstavlja poslovni moto ove pravne kancelarije.

O NAMA

Kroz priznatu karijeru u pravosuđu obavljanjem funkcija pravobranioca i sudije krivičara, Dr. sci.Sanjin Bandović i Hasan Bandović kao jedan od najpriznatijih pravnika u Bosni i Hercegovini kroz 40 godišnju karijeru rada u državnim organima uprave u oblasti imovinskog prava i upravnog prava, Advokatska kancelarija „BANDOVIĆ“ ima za cilj poštovanje ljudskih prava i uspostavljenje vladavine prava ( rule of law).

Dr. Sanjin Bandović
Pravna sigurnost klijenata i „hrabrost za istinu“ kako je rekao Ciceron, predstavlja poslovni moto ove pravne kancelarije. Tradicija, profesionalizam i kvalitet su odlike Advokatske kancelarije BANDOVIĆ. Advokatska kancelarija BANDOVIĆ se bavi nezavisnom profesionalnom djelatnosti u pružanju profesionalnih pravnih usluga

“Postoje samo dvije vrste ljudi: pravednici koji se smatraju grešnima i grešnici koji se smatraju pravednima.”

NAŠE USLUGE

home-tabs

U oblasti krivičnog prava, učestvovanjem u svojstvu branioca u istrazi, u radnjama dokazivanja, u sprovođenju istrage za krivična djela iz nadležnosti općinskih sudova, kantonalnih sudova, Vrhovnog suda F BiH i RS i Suda Bosne i Hercegovine za djela iz nadležnosti Suda BiH u postupcima za ratne zločine i predmetima ustupljenim od strane Tribunala u Hagu. Za odbranu optuženog, zastupanje privatnog tužitelja ili oštećenog pred sudovima svih nivoa u Bosni i Hercegovini, za rad u posebno obimnim ili težim krivičnim stvarima i kontinutirano praćenje optuženog kroz cijeli stadij krivičnog postupka. Advokat Dr.sci Sanjin Bandović se nalazi na Listi branilaca Odsjeka krivične odbrane pri Odjelu II za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine.
home-tabs

U oblasti civilnog prava, zastupanje stranaka u svim vrstama civilnog postupka, parničnog, vanparničnog i izvršnog postupka, zastupanje tužioca na pripremnom ročištu i ročištu za glavnu raspravu, u postupcima pred Kantonalnim sudovima i Vrhovnim sudom F BiH.
home-tabs

U oblasti upravnog prava, zastupanje stranaka u upravnom postupku, u predmetima eksproprijacije, uzurpacije, izuzimanja gradskog građevinskog zemljišta.
home-tabs

Poslovno pravo je nova grana prava nastala u poslednjim dekadama ovog veka. Samo poslovanje predstavlja aktivnost koja već dugo zaokuplja pažnju mnogih stručnjaka od ekonomista, menadžera, pa do pravnika. No, i pored te zainteresovanosti trebalo je da prođe vreme da bi se oformilo shvatanje da poslovanje treba i mora da bude poseban predmet regulisanja i specifičan skup pravnih normi, institucija i principa kojima se regulišu poslovni odnosi koji nastaju između raznih subjekata.
home-tabs


KONTAKT

URED ŽIVINICE

  • Advokatska kancelarija Bandović
    I Ulica
    75000 Živinice,
    Bosna i Hercegovina

  • Telefon: +387 35 773 681
  • Fax: 035/774-141
  • E-mail: info@bandovic.com