Knjige

Advokat, Dr. sci. Sanjin Bandovic

Nakon izdanja knjige „ Izbor odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine za
2016.godinu iz oblasti krivičnog prava“ nametnula se tema čitalačkoj publici i
stručnoj javnosti o potrebi formiranja knjige sa izborom tekstova iz oblasti
krivičnog prava u pogledu aktuelizacije teza i usaglašenih pravnih stavova po
odlukama redovnih sudova i pravnih stajališta utvrđenih u odlukama Ustavnog
suda Bosne i Hercegovine, a objavljenih u Službenom glasniku Bosne i
Herecegovine.
Knjiga „Izbor odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine za 2017.godinu iz
oblasti krivičnog prava“ manifestira poboljšanje metoda predstavljanja stavova iz
Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine za koje je pokazan širi interes u
naučnim krugovima i praktičnim ostvarivanjem provodivosti odluka redovnih
sudova.
Odabir ideje i vrsta procesne građe u predmetima redovnih sudova su provjerljivi
i kroz usvajanje jezičke aparature, kulture rječnika i pojmovnih određenja pravnih
standarda Evropskog suda za ljudska prava kroz pravna stajališta u sadržajima
odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Izbor tema i stavova iz Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine je aktuelan i
korenspondira sa mišljenjima naučne kritike i koje svoje ishodište trebaju imati u
ostvarivanju vladavine prava.

Priredio:
Dr. Sanjin Bandović
ODLUKE USTAVNOG SUDA BOSNE I HERCEGOVINE – KRIVIČNO PRAVO
OBJAVLJENE 2017. GODINE
Recenzenti:
Prof. dr. sci. Mile Matijević, Fakultet pravnih nauka
Univerziteta za poslovne studije Banja Luka
Doc. dr. sci. Emir Sudžuka, Fakultet pravnih nauka
Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“ u Vitezu.
Izdavač:
Agencija “STRUČNA KNJIGA”
Vrbovik b.b. Breza

Poručite knjigu