a

NAŠE USLUGE

Advokatska kancelarija BANDOVIĆ se bavi nezavisnom profesionalnom djelatnosti u pružanju profesionalnih pravnih usluga.

a

Krivično pravo

U oblasti krivičnog prava, učestvovanjem u svojstvu branioca u istrazi, u radnjama dokazivanja, u sprovođenju…

a

Upravno pravo

U oblasti upravnog prava, zastupanje stranaka u upravnom postupku, u predmetima eksproprijacije…

a

Civilno pravo

U oblasti civilnog prava, zastupanje stranaka u svim vrstama civilnog postupka, parničnog, vanparničnog…

a

Poslovno pravo

Poslovno pravo je nova grana prava nastala u poslednjim dekadama ovog veka. Samo poslovanje predstavlja…

NAŠ TIM

Pravna sigurnost klijenata i „hrabrost za istinu“ kako je rekao Ciceron, predstavlja poslovni moto ove pravne kancelarije.

title337278953

Bild von iOS

3

2

URED ŽIVINICE

Kroz priznatu karijeru u pravosuđu obavljanjem funkcija pravobranioca i sudije krivičara, Dr. sci.Sanjin Bandović i Hasan Bandović kao jedan od najpriznatijih pravnika u Bosni i Hercegovini kroz 40 godišnju karijeru rada u državnim organima uprave u oblasti imovinskog prava i upravnog prava, Advokatska kancelarija „BANDOVIĆ“ ima za cilj poštovanje ljudskih prava i uspostavljenje vladavine prava ( rule of law).

“Postoje samo dvije vrste ljudi: pravednici koji se smatraju grešnima i grešnici koji se smatraju pravednima.”