Impressum

Advokatska kancelarija Bandović
I Ulica
75000 Živinice,
Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 35 773 681
Fax: 035/774-141
E-mail: info@bandovic.com

C U R R I C U L U M V I T A E
Rođen 26.06.1976. godine u Sarajevu, osnovnu i srednju školu završio u Živinicama. Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1999.godine.
Magistrira u 2007.godini i doktorirao u 2012.godini na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Obavljao funkcije pravobranioca u Općinskom pravobranilaštvu Živinice i sudije krivičara u Općinskom sudu u Živinicama.
Od 2009.godine radi kao advokat sa sjedištem Advokatske kancelarije u Živinicama. Aktivno govori engleski jezik. Autor više knjiga i naučnih radova.